A Ringfoon Creation

Theorie van voor- en nacalculatie

Doel van deze theoretische cursus is een gedetailleerde bespreking te geven van de samenstellende onderdelen en bepalende fazen in het bouwproces.
Zo trachten we in deze opleiding aan de hand van concrete informatie een inzicht te geven in de samenstellende onderdelen of componenten van een aanbiedingsprijs.
Met deze componenten en transparante methodieken kan men de kostprijs van een bepaald project ramen om daarna het calculatiedossier te gebruiken als basis voor de werkvoorbereiding en planning. Er wordt aangeleerd hoe men vanuit het calculatiedossier de budgetten van de werkvoorbereiding, planning en de nacalculatie kan bepalen.
Een belangrijke pijler in het voortbestaan van een(bouw)onderneming is dus een grondig inzicht in de kostprijsberekening en de daaraan verbonden werkvoorbereiding, nacalculatie per periode, gecumuleerd en geëxtrapoleerd en de daaraan verbonden facturatie.
 
Programma:
 • voor- en nacalculatie : terminologie en begrippen;
 • bestekpost, typepost en bibliotheekopbouw, bewerking;
 • opmaak van gedetailleerde en samenvattende meetstaten met de NBN B 06-001;
 • materiaalkosten : samenstellende onderdelen;
 • opstelling van tijdnormen en bespreking van de uurloonkost
 • (CAO-bouw sociale lasten, regielonen, …);
 • hoe uitvoeringstijden vooropstellen en controleren tijdens de uitvoering van het project (tijdnormen);
 • berekening van het gebruikstarief voor het materieel (o.a. CMK-kostenschaal);
 • algemene kosten in de bouwsector : identificatie, budgettering,verdeelsleutel, brutomarge en break-even-punt;
 • toerekening van de specifieke bouwplaatskosten;
 • opmaak van de bewerkingsbudgetten afhankelijk van de meetstaatposten;
 • rekenoefening ter bepaling van de technische kostprijs van een bestekpost en de relatie tussen de kostprijs per meetstaatpost en uitvoeringsactiveit in de planning met behulp van het rekenprogramma InnoCalc;
 • nacalculatie en invloedsfactoren voor prijsverschillen in de nacalculatie;
 • zinvolle webstekken, te raadplegen bij kostprijsberekening;
 • … 
   
   
Wanneer?
 
Datum opleidingen
Georganiseerd door:
Van - tot