A Ringfoon Creation

Onze Algemene Voorwaarden

 

  • Alle facturen zijn betaalbaar te Knesselare binnen de op de factuur vermelde termijn.
  • In geval van laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten van 10% alsmede een schadevergoeding van 10%(met een minimum van 100 euro) verschuldigd.
  • In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.